Acord de licență software pentru programul Microshop

Utilizând sau instalând în orice fel Microshop demonstrați înțelegerea și acceptarea în Totalitate a condițiilor acestui acord de licență. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și Condiții vă rugăm să nu instalați și să nu utilizați Microshop.

Acest acord este o înțelegere legală între dumneavoastră (utilizator final - persoană fizică sau Juridică) și S.C. Sabs Network S.R.L., înțelegere pentru utilizarea produsului software Microshop al S.C. Sabs Network S.R.L. (CIF: RO16695443, J22/1740/2004), produs care include Software pentru calculator și de asemenea mai poate include materiale tipărite și documentație "online" sau electronică, toate acestea fiind protejate de legea dreptului de autor din România. Prin instalarea, copierea sau utilizarea în orice mod a Microshop sunteți de acord să respectați Condițiile acestui acord de licență.

Acest acord este valabil pe teritoriul României.

1. Definiții

Microshop este un produs software realizat de S.C. Sabs Network S.R.L. Programul Microshop va fi Denumit în continuare ca Microshop. Acest produs software este propietatea S.C. Sabs Network S.R.L. având CIF: RO16695443, număr de înregistrare la registrul comerțului: J22/1740/2004 și Adresa: Iași, Strada Colonel Langa nr.17, Et. 2, Jud. Iași, România, Cod Poștal 700239. S.C. Sabs Network S.R.L. va fi denumită în continuare Furnizor iar dumneavoastră ca utilizator, persoană Fizică sau juridică, veți fi denumit în continuare Beneficiar.

2. Generalități

Acest acord de licență este reglementat de legislația României. Dacă oricare dintre prevederile Acestui acord de licență s-ar dovedi ilegală, nulă sau, pentru oricare motiv, inaplicabilă, Atunci nu vor fi afectate validitatea sau aplicarea celorlalte prevederi ale sale. Prezentul Acord de licență constituie formularea completă a acordului dintre Furnizor și dumneavoastră și Înlocuiește și anulează orice propunere sau comunicări prealabile, scrise sau orale, referitoare La conținutul acestui acord de licență. Acest acord poate fi modificat doar de o anexă, care Însoțește acest acord sau de un document scris care a fost semnat, atât de dumneavoastră cât și De Furnizor. Acest acord a fost scris în limba romană și nu poate fi tradus sau interpretat în Orice altă limbă. Prețurile și costurile asistenței tehnice pentru utilizarea Microshop pot fi Modificate fără ca dumneavoastră să fiți informat. Această prevedere nu se aplică și celor care Au cumpărat deja o licență pentru Microshop.

3. Drepturi de autor

Microshop este protejat de convențiile internaționale și de legislația României referitoare la Dreptul de autor, precum și de prevederile comerciale internaționale. Microshop este Proprietatea Furnizorului.

4. Utilizarea programului

Prin prezentul acord de licență, Furnizorul vă acordă dumneavoastră și numai dumneavoastră Licența ne-exclusiva pentru utilizarea Microshop. Pentru a putea utiliza programul Microshop Trebuie să cumpărați o licență de activare. Programul nu poate fi transferat, vândut, cedat, Sublicentiat sau pus la dispoziția unei alte părți, fără a avea, în prealabil, acordul scris al Furnizorului. Modul în care utilizați Microshop trebuie să fie conform cu prevederile acestui Acord. Termenii și condițiile de utilizare a programului Microshop se completează de drept cu Prevederile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Orice litigiu va fi Soluționat pe cale amiabilă. În cazul nesoluționării pe cale amiabilă, litigiile se vor rezolva De instanțele de judecată competente. Hotărârea arbitrală este definitivă și obligatorie. Nerespectarea prezentelor prevederi de utilizare atrage după sine răspunderea materială, civilă Sau penală.

5. Restricții

Programul poate fi copiat sau instalat pentru a fi utilizat pe un singur calculator al dvs. Odată Cumpărată o licență de activare programul poate fi utilizat pe un calculator doar de către Persoana fizică sau juridică ce a cumpărat licența de activare. Se pot face, de asemenea, copii Ale documentației scrise care însoțește produsul, copii ce pot fi folosite numai pentru uz Personal. Nu aveți dreptul să decompilati, să dezasamblați, să înlăturați protecțiile, să Transferați acest program către terți sau să încercați să-i reconstituiți codul sursă. Este Interzisă adaptarea sau modificarea, integrală sau parțială a programului.

6. Asistență tehnică

Programul este furnizat ca atare. Acest acord de licență conferă utilizatorului care a cumpărat o Licența de activare dreptul la asistență tehnică prin e-mail sau telefon timp de un an de zile. Asistență tehnică include și se limitează la nefunctionalitati ale programului Microshop Instalat pe un sistem care respectă cerințele de sistem descrise la punctul 10 din cadrul Acestui acord. Furnizorul decide dacă oferă asistență tehnică în probleme care nu implică Nefunctionalitati ale Microshop. Acest acord de licență obligă utilizatorul să instaleze Actualizările, adaptările, dezvoltările specifice ale programului Microshop produse de Furnizor. Acest acord de licență interzice utilizatorului să instaleze orice fel de actualizări, adaptări, Sau orice alt fel de programe software care să aducă modificări asupra Microshop și care nu sunt Produse de Furnizor sau fără a avea acordul scris al Furnizorului. Utilizatorul nu are dreptul Să pretindă Furnizorului dezvoltarea de actualizări, adaptări, dezvoltări specifice ale Programului Microshop în mod gratuit. Furnizorul se obligă să anunțe utilizatorul prin e-mail Sau pe siteul http://www.microshop.ro/actualizari.php la fiecare apariție a unei actualizări, Adaptări sau dezvoltări specifice programului Microshop. Utilizatorul se obligă să aplice toate Actualizările dezvoltate de Furnizor pentru Microshop.

7. Durata

Prezentul acord de licență intră în vigoarea de la data instalării programului Microshop și Durează până la data când acordul va fi reziliat. Rezilierea se face din partea dvs. prin Distrugerea tuturor copiilor programului. Orice încălcare din partea dumneavoastră a Prevederilor acestui acord de licență va îndreptăți Furnizorul să rezilieze în mod automat Prezenta licență fără notificarea prealabilă. În caz de reziliere, aveți obligația să distrugeți Toate copiile.

8. Garanție limitată

Furnizorul nu asigură, garantează și nu își asumă responsabilitatea pentru efectele folosirii Programului. Furnizorul nu garantează ca Microshop va funcționa în prezent și în viitor pe alte Sisteme decât cele descrise la punctul 10 din cadrul acestui acord. Totodată Furnizorul nu Garantează ca Microshop va îndeplini cerințele dumneavoastră. Furnizorul nu va răspunde sub nici O formă pentru documentele emise cu Microshop și pentru urmările utilizării programului. Este în Totalitate răspunderea Beneficiarului asupra integrității și corectitudinii atât a documentelor Emise cu Microshop cât și a informațiilor din baza de date a programului de la orice moment. Este în totalitate răspunderea Beneficiarului asupra corectitudinii stocurilor sale atât în Microshop cât și fizic și furnizorul nu va răspunde pentru nici un fel de neconcordanță în Gestiunea Beneficiarului.

9. Rambursări

Furnizorul nu va putea în nici un caz să fie răspunzător pentru nici un fel de daune, inclusiv Pierderi de date, daune accidentale sau daune indirecte, decurgând din utilizarea sau Imposibilitatea de utilizare a programului, din incapacitatea de a folosi programul sau Documentația, sau din modul în care folosiți programul sau documentația.

10. Cerințe minime pentru sistem

Microshop funcționează cu următoarele case de marcat:

Configurația recomandată pentru rularea optimă a Microshop este următoarea:

©2004 - 2016 Sabs Network S.R.L.

Comandă

Pentru a comanda programul Microshop avem nevoie de câteva informații.

Te rugăm să le completezi în continuare. Te vom contacta în cel mai scurt timp posibil pentru a stabili detaliile suplimentare legate de achiziționarea programului Microshop.

Fii partener Microshop!

parteneri Microshop

Detii o firma si comercializezi case de marcat Activa, Datecs sau Eltrade? Clientii tai cu siguranta au nevoie de Microshop pentru a vinde mai rapid si mai usor! Trimite-ne un email si te vom contacta imediat.